GERARD PUBLICITAT
GERARD PUBLICITAT
distribucio de publicitat
cartells,bustiatge,revistes........
 
GERARD PUBLICITAT
ZONES DE DISTRIBUCIO
CLIENTS

DISTRIBUIT
Distribuim cartells per botigues i en llocs autoritzats en cada municipi,fem bustia a bustia respectant el que no vulguin publicitat a les seves busties i flayers i revistes en locals i llocs que es permetin deixar-ne.
imagen
imagen
imagen
Email
demana informació
La nostra area de distribucio es tota la provincia de girona i osona.No descartem altres zones.